Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

  • Startsida
  • / Kommun och politik
  • / Motioner
  • / Motion från Lillemor Marcus Jonsson (SD) och Jonathan Sager (SD) om reviderad mobilpolicy för samtliga för- och grundskolor i Kalmar kommun

Motion från Lillemor Marcus Jonsson (SD) och Jonathan Sager (SD) om reviderad mobilpolicy för samtliga för- och grundskolor i Kalmar kommun

Reviderad mobilpolicy för samtliga för- och grundskolor i Kalmar kommun.

Gällande mobilpolicy är fastställd av Skolchefen 2019-06-10. Policyn innebär bland annat att lägsta nivån för samtliga skolor i Kalmar kommun är mobilförbud under lektionstid men att enskilda skolor kan anta mer långtgående regelverk runt mobiltelefoner.

Vi Sverigedemokrater anser att det finns stora fördelar med att utsträcka mobilförbudet till att gälla hela skoldagen, från första lektion till och med sista lektionen.

Mobilfria lektioner är ett steg i rätt riktning men det finns empiriska undersökningar som bland annat påvisar att tryggheten, kunskapsinhämtningen, fokuseringen, den fysiska aktiviteten och bättre social samvaro mellan eleverna ökar väsentligt med helt mobilfri skoldag. En intressant iakttagelse är att stressen ökar med en avstängd mobil hos eleven än ingen mobil alls.

En annan fördel med helt mobilfri skoldag inskrivet i mobilpolicyn är att ingen rektor, skolledning eller lärare behöver ta eventuella diskussioner med varken elever eller föräldrar. Det är policyn som gäller.

Självklar kommer alltid vårdnadshavare kunna nå sitt barn via skolan under hela skoldagen om så skulle behövas. Likadant gäller det omvända.

Hur mobilerna ska lämnas in före första lektion och hämtas efter sista lektion behöver inte vara något problem heller. Ett flertal skolor i Sverige klarar det redan.

Ett regelverk behöver tas fram för undantag och åtgärder för om eleven bryter mot mobilförbudet.

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Publicerad: 15 september 2023