Motion från Lillemor Marcus Jonsson (SD) om att ta fram en kommunal strategi för att motverka barnäktenskap

Barnäktenskap och tvångsgifte är något som inget barn ska behöva genomlida. Barn ska kunna leka, skratta och leva sina bästa liv utan några tankar på äktenskap. Dessvärre så har vi sett hur allt fler barn blir bortrövade från sina liv för att tvingas in i äktenskap. Det finns hundratals skräckexempel på hur unga flickor och pojkar inte kommit tillbaka till skolan efter lov, på grund av att barnet blivit dragna mot sin vilja in i äktenskap eller i värsta fall blivit dragna ur landet för att giftas bort till en främmande person.

Det finns tyvärr ett stort mörkertal runt barnäktenskap både lokalt och nationellt, anledningen är att det länge har existerat ett kraftigt förtigande kring frågan eftersom politiker inte har velat riskera hänga ut eller svartmåla olika grupper. Detta har satt ett okänt antal barn i extremt tuffa situationer där de inte bara är ensamma med sin rädsla utan även en situation där det enda skydd som finns är hoppet om att någon familjemedlemmar inte klarar av att svälja detta inhumana övertramp och räddar barnet.

Både Sverige och Kalmar har ställt sig bakom barnkonventionen och med detta även antagit en rad grundläggande rättigheter som våra barn ska garanteras. Det är därför enligt Sverigedemokraterna inte bara för Kalmars och barnens bästa adekvata åtgärder måste vidtas, det är även våran moraliska skyldighet att göra allt vi kan för att värna våra barn frihet och integritet.

Sverigedemokraterna Kalmar vill därför se att Kalmar kommun tar fram en kommunal strategi för att motverka barnäktenskap, men även införa årliga utredningar för att varje år se hur många barn som försvunnit mellan loven.

Detta är enligt Sverigedemokraterna inte det enda som behöver göras men det är de första stegen som kommunen måste ta för att på riktigt komma åt problemet.

Därför yrkar Sverigedemokraterna följande:

  • Att kommunen inför en årlig utredning för att bedöma hur många barn som försvunnit mellan loven.
  • Att kommunen tar fram en strategi mot barngifte med inriktningen och målsättningen att motarbeta barnäktenskap och tvångsäktenskap av barn.

Lillemor Marcus Jonsson
Sverigedemokraterna Kalmar

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023
Publicerad: 31 juli 2023