Motion från Olle Olson (M) - Tågstopp i anslutning till Kalmar Öland Airport

Kalmar Öland Airport fyller en viktig funktion för kommunikationerna till och från vår region, året om. Utan länken via luften är Kalmar län en isolerad avkrok med många timmar i bil eller med tåg för att nå ut i världen.

I samtal med flygplatsen kommer fler möjligheter att smidigare ta sig dit och därifrån inte sällan upp. En tanke som presenterats är ett stopp längs kust-till-kust-banan, likt de hållplatser som tidigare byggts i Smedby, Trekanten och Örsjö och där Krösatågen stannar.

Skulle en hållplats förläggas i höjd med flygplatsen (exempelvis mitt emot Dämmet, nära Propellervägen) längs banan, återstår några hundra meter innan man når terminalbyggnaden. De som reser lätt tar sig oftast smidigast till flygplatsen genom just allmänna kommunikationsmedel. De som ska på långresa och har mycket bagage tar oftast bil eller taxi. Därför är det kanske främst de med litet bagage, “vardagsresenärerna” eller pendlarna, som skulle vara betjänta av ett tågstopp nära flygplatsen.

Med smarta lösningar som exempelvis snabbgående band av den modell som är vanlig i flygplatsernas långa terminaler, förslagsvis under tak ett alternativ. Andra sätt kan vara park & ride eller shuttle bus. Det finns flera sätt att lösa detta, och hur-frågorna landar ju allt som oftast på den som planerar utförandet.

Kunde Region Kalmar län, Kalmar kommun och Kalmar Öland Airport gemensamt gå fram till Trafikverket, eller annan berörd myndighet, för att få till stånd en hållplats längs kust-till-kust-banan skulle detta underlätta tillgängligheten - med stor sannolikhet avsevärt.

Det gick att ordna med ovan nämnda orter, och Kalmars kommunalråd har ju dessutom sedan länge förespråkat en mängd hållplatser längs järnvägen, såsom Hansa City, Läckeby, Rockneby med mera. Så hur man går tillväga borde inte vara ett problem.

Vi yrkar därför att

  • Kalmar kommun och Region Kalmar län ihop med Kalmar Öland Airport gemensamt närmar sig berörd myndighet för att se över möjligheterna att få till stånd en tåghållplats längs kust-till-kust-banan som primärt ska tjäna flygplatsen.

Olle Olson (M)

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Publicerad: 15 april 2024