Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

  • Startsida
  • / Kommun och politik
  • / Motioner
  • / Motion från Christopher Dywik (KD), Fredrik Sjömar (KD), Liselott Ammert (KD) och Alexander Krasnov (KD) - Det är dags för en Uppförandekod för förtroendevalda

Motion från Christopher Dywik (KD), Fredrik Sjömar (KD), Liselott Ammert (KD) och Alexander Krasnov (KD) - Det är dags för en Uppförandekod för förtroendevalda

För att bevara politikens anseende är det viktigt att vi som förtroendevalda visar respekt för varandras engagemang, bemöter varandra med respekt och undviker personangrepp. Många kommuner har regler för detta i sina arbetsordningar för Kommunfullmäktige, andra har uppförandekoder för förtroendevalda medan ytterligare andra istället arbetar med ”etiska regler”. Dock inte Kalmar kommun.

Politiska debatter mår bra av att vara livliga och ha känsla. När ideologier möts och argument bryts mot varandra i frejdiga debatter. Då mår demokratin, enligt vår mening, som bäst och är också som roligast. Men dessvärre har vi också sett exempel på motsatsen. Debatter som istället slagit över i rena personangrepp och osakligheter. Det riskerar att skada demokratin, skrämma bort människor från politiken och få medborgare att tappa intresse för den. Debatter får gärna vara tuffa, men de bör ske med respekt för varandra, och utgå från sak och inte person. Ingen gynnas av att politiken brutaliseras.

Många kommuner har valt att ha regler kring detta i sina respektive Kommunfullmäktiges arbetsordningar. Skrivningar om att ledamöter skall behandla varandra med respekt och undvika personangrepp är vanliga. Exempel på detta är Karlstad eller Oskarshamn, som inkluderat ett särskilt etikavsnitt längst bak i sin arbetsordning. Andra kommuner har istället valt att utarbeta etiska regler eller uppförandekoder för förtroendevalda. Här gäller det alla förtroendevalda i kommunen och kan också beröra beteende mot kommunala tjänstepersoner. Ett exempel på en kommun som valt att göra på detta sätt är Simrishamn.

I Kalmar kommuns arbetsordning för kommunfullmäktige slås det fast att enda tillfället då ordföranden får ta ifrån en talare ordet är ifall talaren avviker från ämnet. Det finns dock inget om att ledamöter skall bemöta varandra med respekt eller undvika personangrepp. Man kan argumentera för att personangrepp i sig redan innebär att avvika från ämnet, men det är som vi ser ingen självklarhet med vilket mandat ordföranden kan avbryta uppenbart respektlösa talare eller personliga påhopp. Vi kristdemokrater tror därför att en uppförandekod för förtroendevalda skulle utgöra ett bra komplement till fullmäktiges arbetsordning, och stärka ordförandens mandat i dessa fall. Men också ett sätt att sänka temperaturen och främja ett gott politiskt samtalsklimat i Kalmar. Det skulle också vara en tydlig signal från Kommunfullmäktige om att vi kan skilja på sak och person och att vi kan bemöta varandra med respekt trots olika åsikter.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi att Kommunfullmäktige beslutar:

  • Att ge Kommunfullmäktiges presidium i uppdrag att gemensamt med gruppledarna ta fram en uppförandekod för förtroendevalda.

Christopher Dywik (KD) Fredrik Sjömar (KD)

Liselotte Ammert (KD) Alexander Krasnov (KD)

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Publicerad: 13 juni 2023