Motion från Jonathan Sager (SD) om strategisk plan mot hedersrelaterat våld

Sverigedemokraterna Kalmar har under en längre tid poängterat och belyst vikten av att se hedersrelaterat våld i närstående relation inte enbart som en del av ett större övergripande mål om att minska mäns våld mot kvinnor utan som ett särskilt fokusområde som kräver särskilda insatser. Detta är en syn som är grunden för att säkerställa att arbetet mot hedersrelaterat våld genomförs i sin effektivaste form.

Tidigare i våras så gick en strategisk plan mot våld i parrelationer runt där samtliga nämnder fick ge sitt remissvar och yttra sig om hur de ställde sig. I samtliga nämnder så lyfte Sverigedemokraterna frågan om att lyfta in hedersrelaterat våld som ett särskilt kommunalt fokusområde men den sittande majoriteten valde att inte låta denna fråga lyftas in i dokumentet.

Trotts majoritetens väl valda ord så har inte hedersrelaterat våld blivit mindre allvarligt bara för att man inte pratar om problemet, det som krävs för att kommunen ska kunna komma till botten av det växande problemet och stoppa fortsatt hedersrelaterat våld i Kalmar kommun är att ta fram en strategisk plan som tydligt belyser problemet men även tar fram en mer heltäckande och inriktad plan på hur kommun och individ ska agera för att stoppa det hedersrelaterade våldet. Det måste därför ses som ett grundligt ansvar för kommunen att ta fram en sådan plan.

Därför yrkar Sverigedemokraterna att:

  • Att kommunen tar fram en strategisk plan för att mot hedersrelaterat brott

Jonathan Sager
Sverigedemokraterna Kalmar

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023
Publicerad: 31 juli 2023