Motion från Hanne Lindqvist (M), Christopher Dywik (KD) och Lotta Wahlmino (L) - Ta fram en modell för strategier

Vi har under en längre tid sett varierande kvalitet på uppföljningen av policys,
strategier och handlingsplaner som kommunen tagit fram. Det finns stor risk att
dessa enbart blir hyllvärmare som i praktiken inte används av verksamheten.
För oss ska en strategi visa vägen till ett framtida önskvärt och troligt läge. Vi är medvetna om att det pågår en översyn kring de strategier vi har idag. Det är positivt men vi borde även ta fram en plan för hur en strategi ska utformas och hanteras.
Strategier är ett viktigt verktyg i den politiska styrningen och är oerhört viktigt för den demokratiska processen. För att våra strategier inte enbart ska förbli skrivbordsprodukter föreslår vi:

  • att utöka uppdraget gällande översyn med ett uppdrag att ta fram hur vi utformar Kalmar Kommuns strategier och policys.
  • att utöka uppdraget till att ta fram riktlinjer för hur strategierna ska följas upp.

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Publicerad: 23 maj 2024