• Startsida
  • / Kommun och politik
  • / Motioner
  • / Motion från Lillemor Marcus Jonsson (SD) och Jonathan Sager (SD) om ordningsvakter på samtliga av kommunens högstadie- och gymnasieskolor

Motion från Lillemor Marcus Jonsson (SD) och Jonathan Sager (SD) om ordningsvakter på samtliga av kommunens högstadie- och gymnasieskolor

Sätt in ordningsvakter på kommunens skolor

Skolorna i Kalmar har tack vare dålig kommunal utbildningspolitik blivit allt mer otrygga för båda elever och lärare. Saker som tidigare ansågs vara otänkbara har blivit allt vanligare och incidenter som tidigare kunde hanteras och brytas upp av lärare tvingas idag brytas upp av poliser. Utvecklingen på Kalmars skolor är tragisk och för att förhindra att utvecklingen fortsätter i samma negativa riktning så krävs det att kommunen vidtar adekvata åtgärder för att garantera elevers och lärares trygghet och välbefinnande.

Sverigedemokraterna ser problemet och rädds över vad som kan hända om adekvata åtgärder inte vidtas och vill därför se att samtliga av Kalmars högstadie- och gymnasieskolor utrustas med ordningsvakter.

När lärare blir dödshotade, hylsor hittas på skolområdet och kanyler göms bland buskarna på skolgården så har situationen eskalerat till en nivå där det inte längre går att hantera den växande rädslan hos elever och skolpersonalen med saft och bulle. Genom att stationera ordningsvakter på samtliga av Kalmars högstadie och gymnasieskolor så kan vi öka tryggheten, skapa bättre möjlighet för inlärning samt skapa en bättre arbetsmiljö för skolpersonalen.

Utöver den avskärmande effekten som ordningsvakter kommer kunna skapa, så skapas även en lugnare arbetsmiljö för både lärare och elever. När lärarna vet att det finns hjälp att få om en elev börjar slåss eller bli utåtagerande så kan lärarna känna sig trygga med att skicka ut stökiga elever från klassrummet utan att behöva vara rädda över sin egen säkerhet. När tjejer som tidigare varit rädda för att gå till skolan på grund av att de behövt utstå fysiskt våld eller sexuella trakasserier vet att det finns vuxna där för att skydda dem så kan dem gå till skolan med en nyvunnen trygghet istället för en klump i magen.

Sverigedemokraterna ser behovet av att förändra skolan när tiderna och utmaningarna förändrats och vill därför se att kommunen utreder möjligheten att utrusta Kalmars skolor med ordningsvakter.

Därför yrkar Sverigedemokraterna:

  • Att kommunen utreder möjligheten att inrätta ordningsvakter på samtliga av kommunens högstadie- och gymnasieskolor.

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Publicerad: 15 september 2023