Motion från Micael Foghagen (SD) om insynsplats i lokala BRÅ Kalmar

I kommunfullmäktige juni 2021 behandlades vår motion om fler dragningar av kommunpolisen inför kommunfullmäktige. Detta för att kontinuerligt få bättre information om vad som händer i Kalmar gällande den organiserade brottsligheten, narkotikahandeln med dess utbredning och andra frågor av vikt för att återskapa ett tryggt Kalmar för alla.

Vårt förslag att utöka från 1 till 4 tillfällen per år avslogs med bland annat motiveringen ”frågan har lyfts med Polisen som menar att de i lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) kontinuerligt presenterar lokala problembilder”. I debatten som följde framkom det att flera partier inte har någon representation i det lokala BRÅ, däribland vi Sverigedemokrater.

Nu har förvisso fler dragningar kommit till stånd i kommunstyrelsen - vilket är mycket bra - men det är fortfarande så att alla partier inte är representerade i det lokala BRÅ enligt det uppdaterade styrdokumentet 7/3 2023.

För att uppnå bredare kunskap och spridning över vad som händer i Kalmar är det fullt möjligt att oarvoderat erbjuda insynsplats till de sammanträden lokala BRÅ håller årligen.

Därför yrkar Sverigedemokraterna att:

  • Samtliga invalda partier i kommunfullmäktige ska erbjudas oarvoderade insynsplatser i lokala BRÅ Kalmar

Micael Foghagen
Sverigedemokraterna Kalmar

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 22 augusti 2023
Publicerad: 2 augusti 2023