Motion från Lillemor Marcus Jonsson (SD) och Jonathan Sager (SD) om att införa en gemensam skoluniform

Inför en gemensam kommunal skoluniform

Under en alldeles för lång tid så har skolan haft fokus på att utmana normer och uppmana till kritiskt tänkande, istället för att fokusera på vad som är bäst för elevens inlärning. För att

återskapa kunskapsskolan och lämna flumskolan i historiens soptunna så måste allt som tar energi och fokus ifrån elevernas inlärning tas bort. Enligt flera empiriska studier bland annat de kopplade till engelska skolans implementering av skoluniform så minskar segregationen och utanförskapet om eleverna har gemensam klädsel och stil.

En elev som kommer från ekonomiskt utsatta förhållanden kommer aldrig att kunna ha det senaste modet eller kunna klä sig med samma kläder som en elev från ekonomiskt starka förhållanden. Likväl så kommer en elev med trasiga, begagnade och ”fulare” klädsel att

tvingas utstå mer mobbning och stigmatisering än andra elever. För att skapa en mer

inkluderande skola och ta bort sociala och ekonomiska barriärer så vill Sverigedemokraterna utreda möjligheten att inför en kommunal skoluniform.

Med en gemensam skolklädsel så minskas stressen för den enskilda eleven över vad denna ska ha på sig för att ”passa in”, likväl så skapas en starkare vi-känsla bland elever och skolan. Utöver den ökade inkluderingen och den minskade stressen så ger detta även ekonomiskt utsatta föräldrar möjligheten att skicka sina barn till skolan i nya och fräscha kläder utan att detta behöver slita sönder familjens ekonomi.

Sverigedemokraterna Kalmar ser att ett implementerande av en gemensamma som ett nödvändigt steg för att återupprätta den svenska kunskapsskolan och föreslår därför att kommunen ska utreda möjligheten att inrätta en kommunal skoluniform.

Därför yrkar Sverigedemokraterna:

  • Att kommunen utreder möjligheten att inrätta en kommunal skoluniform

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Publicerad: 15 september 2023