Motion från Max Troendlé (MP) och Annika Carlsson Wistedt (MP) - Inför flera sommargågator i Kalmar

Inför flera sommargågator i Kalmar

Sommargågator är ett koncept för att skapa en roligare och mer öppen stad under sommarens varma månader när vi vill vara utomhus. Det är ett sätt att skapa en stad som är gjord för människan. 2022 hade Kalmar en kort liten sommargågata bakom biblioteket, Miljöpartiet vill istället se en riktig satsning med fler sommargågator runt om i staden.

Att utveckla centrala och välbesökta delar av en stad med hjälp av sommargågator eller sommartorg är nu etablerat på flera ställen i Sverige. I Stockholm görs fler än 40 platser om till sommargågator och sommartorg, Jönköping har arbetat med konceptet i flera år och sommargågator finns i bland annat Norrtälje, Göteborg, Lomma och Norrköping men även i många andra städer runt om i världen.

Att göra om en gata till sommargata innebär att gatan temporärt stängs av för trafik under sommarperioden och under den perioden blir en gågata. Under den perioden kan gatan istället fyllas av uteserveringar, bänkar och sittplatser, planteringar och växtlighet eller konst, scener och gatuförsäljare. Det handlar inte om att förbjuda bilen, utan är ett sätt att temporärt göra specifikt utvalda gator till öppna platser gjorda för människor under den perioden när flest människor befinner sig i staden.

Miljöpartiet vill se minst 5 sommargågator i Kalmar. Vi ser exempelvis Larmgatan, Östra Sjögatan och Slottsallén som lämpliga platser, men vi behöver även sommargågator utanför centrala Kalmar och i andra tätorter i kommunen. Om Larmgatan görs till sommargågata kan exempelvis parkeringsplatsen vid lekplatsen göras till sommartorg, alltså en plats för exempelvis gatuförsäljning, matvagnar, sommarscen och aktiviteter.

Vi ser även sommargågator som en perfekt möjlighet att stärka medborgarinflytande och den lokala demokratin genom att låta kommunens medborgare vara med i framtagandet av sommargågator. Det kan exempelvis ske genom att låta medborgarna ta fram förslag på vilka gator/platser som passar eller ta fram idéer på vad sommargågatorna ska fyllas med för innehåll.

Fler sommargågator skulle göra Kalmar till en roligare och mer levande sommarstad och locka fler personer till de platser som görs till sommargågator. De sommargågator som finns runt om i Sverige och världen är uppskattade inslag i stadsbilden som används flitigt av invånarna. Det är dags att Kalmar hakar på trenden och satsar på sommargågator på riktigt.

Därför vill vi att:

  • Kalmar kommun inför minst 5 sommargågator under sommarmånaderna 2023.
  • Bjuda in kommunens invånare att föreslå gator som passar som sommargågator i Kalmar kommun.

Max Troendlé (MP)

Annika Carlsson Wistedt (MP)

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 9 maj 2023
Publicerad: 16 mars 2023