Motion från (-) 2022-01-27

Pausa de ekonomiska bidragen till studieförbundet Ibn Rushd.

Kalmar kommun har sedan 2017 betalat ut bidrag till studieförbundet Ibn Rushd.

Ibn Rushd är ett studieförbund med kopplingar till den islamistiska organisationen Muslimska brödraskapet, som är ett extremistiskt islamiskt nätverk. Studieförbundet har blivit påkommet med att bjuda in antisemitiska samt shariaföreläsare och extrema ”jihadistpredikanter” till sina aktiviteter. Såväl terrorforskaren Magnus Ranstorp som socialantropologen Aje Carlbom har kritiserat Folkbildningsrådets för deras bristfälliga granskning av Ibn Rushd.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har konstaterat att studieförbundet har kopplingar till Muslimska brödraskapet, vilket även stödjs av andra granskningar. Därtill har det av terrorforskare tolkats som att Säkerhetspolisen varnat för att bevilja bidrag till Ibn Rushd då man ser risker med att skattepengar går till våldsbejakande extremism genom studieförbundet.

I Kalmar samarbetar Ibn Rushd med den sunnimuslimska Islamiska kulturföreningen Salam. Det är den föreningen som driver den sunnimuslimska källarmoskén på Storgatan. Det har framkommit flera vittnesmål om att det förekommit föreläsare med tvivelaktigbakgrund i källarmoskén och även propaganda för Islamiska staten. Jag har själv kunnat konstatera att samma personer som framförde antisemitiska och hatiska tal på Larmtorget 2009 nu är företrädare för den Islamiska kulturföreningen Salam. Vilket stärker uppfattning att terrorforskaren Magnus Ranstorp, MSB och Säpo har rätt i sina uppfattningar om studieförbundet Ibn Rushd.

Flera kommuner har stoppat bidrag till studieförbundet Ibn Rushd. Bland annat de stora kommunerna Göteborg och Uppsala. Den 26 januari 2022 beslutat även Linköpings kommun att stoppa bidragen till Ibn Rushd och göra en utredning av Ibn Rushd i Linköping verksamhet för att sedan besluta om bidragen skall stoppas permanent. De partier som stod bakom beslutet var Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.

Ansvariga tjänstemän eller politiker på Kultur- o Fritidsförvaltningen har ingen kunskap om vilka Ibn Rushd är i Kalmar. Vilka personer är ansvariga för Ibn Rushd i Kalmar? Finns det en lokal styrelse och vilka personer sitter i denna styrelse? Kalmar kommun vet inte till vem som bidragen går och till vad. Hur man än letar efter uppgifter om vilka personer som står bakom Ibn Rushd i Kalmar och deras verksamhet eller den Islamiska Kulturföreningen Salam så hittar man ingenting på de officiella webbsidorna eller sajter över registrerade föreningar.

Jag anser att Kalmar kommun bör göra en lokal utredning av Ibn Rushd och deras verksamhet i Kalmar. Men också att utreda vilka kopplingar som finns till den Islamiska Kulturföreningen Salam, då föreningen driver den sunnimuslimska källarmoskén på Storgatan men även om det finns andra kopplingar till tvivelaktiga organisation som inte lever upp till de krav som vi ställer på bidragsmottagare av kommunala stöd.

I min granskning av Ibn Rushds Östra (där Kalmar ingår) verksamhetsberättelse och redovisning av studietimmar för 2019 och 2020 har jag upptäckt stora brister och direkta felaktigheter. Vilket jag påpekat för tjänstemännen på Kultur- o Fritidsförvaltningen men det har uppenbarligen sopats under mattan av ansvariga personer inom Kalmar kommun.

I de redovisade studietimmarna för 2019 så utgör arabiska, islam och den muslimska identiteten en majoritet av studietimmarna och Ibn Rushd framstår mer som ett religiöst förbund, som grundar sig mer på islam än som ett studieförbund i traditionell mening. Knappast något som gynnar vare sig demokrati eller integration i det svenska samhället.

Med anledning av det anförde yrkar jag på följande.

- Att Kalmar kommun startar en utredning av Ibn Rushds verksamhet för att utröna om studieförbundet uppfyller de krav och policydokument som Kalmar kommun har för att erhålla ett kommunalt ekonomiskt stöd.

- Att Kalmar kommun pausar utbetalningen av bidrag till studieförbundet Ibn Rushd under tiden som Kalmar kommun utreder studieförbundet Ibn Rushd och deras verksamhet i Kalmar.

Thoralf Alfsson

Framtid Kalmar

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 25 maj 2023
Publicerad: 24 november 2021