Motion från Hanne Lindqvist (M) och Olle Olson (M) - AI inom Kalmar kommun

Artificiell intelligens (AI) representerar en av de mest betydande teknologiska framstegen i vår tid och erbjuder möjligheter för förbättring inom offentlig förvaltning. Kalmar kommun har potentialen att ligga i framkant med denna utveckling, genom att integrera AI i olika sektorer för att optimera tjänster, förbättra effektiviteten och stärka kommunens kapacitet att möta medborgarnas behov.

Det är viktigt att Kalmar kommun agerar proaktivt för att både utnyttja möjligheterna som AI erbjuder och därtill hantera de utmaningar och risker som följer med dess införande. Detta inkluderar etiska överväganden, dataskydd, samt inverkan på arbetsmarknaden och befintliga yrkesroller. Här skulle behövas riktlinjer som innefattar dataskydd, integritet, transparens och ansvar i användningen av AI-teknologi. Med stor fördel skulle också en strategisk plan kunna implementeras som identifierar potentiella användningsområden för AI så som skola, vård och infrastruktur, samt en tidsplan och budget för genomförandet.

Genom att anta denna motion tar Kalmar kommun ett viktigt steg mot att bli en mer innovativ, effektiv och framtidsinriktad kommun som leder vägen i den teknologiska utvecklingen.

Med bakgrund av ovanstående yrkar vi därför på:

  • Att Kalmar kommun ska utveckla en strategisk plan för integrering av AI i kommunens verksamheter.
  • Att Kalmar kommun ska upprätta riktlinjer för etisk och ansvarsfull användning av AI.

Hanne Lindqvist (M)

Olle Olson (M)

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Publicerad: 5 februari 2024