Motion från Lotta Wahlmino (L) - Införandet av Spetsklasser i Kalmar kommun

Införandet av Spetsklasser i Kalmar kommun

Ungefär 5-10 procent av eleverna i grundskolan presterar långt över kunskapsmålen i något eller flera ämnen. Många av dem är understimulerade och tappar motivation för skolarbetet redan i unga år. Några stannar helt enkelt hemma från skolan för att de upplever den som meningslös. För en utomstående betraktare kan det verka som om de tvärtom har svårt att hänga med i skolarbetet.

Andra ges chansen att läsa in ämnen snabbare och i vissa fall kan man ha samarbete med gymnasiet. Men för de allra flesta elever och deras föräldrar upplevs det som svårt att hitta rätt nivå och utmaningar för dessa elever. De kämpar även med sin identitet då man oftast är ensam i sin klass. Detta är en enorm förlust för samhället, särskilt för att vi behöver dessa elever att snabbt komma vidare för att verkligen utnyttja deras potential fullt ut. Vi har inte råd som samhälle att tappa denna grupp.

För tio år sedan införde Liberalerna en försöksverksamhet med spetsklasser i hela landet som nu finns på ca 50 skolor, de flesta i storstäderna. Den S-ledda regeringen visar idag inget intresse för att permanenta dessa spetsklasser och de riskerar därför att läggas ner inom kort. Något som skulle vara förödande för de skolor som idag har dessa spetsklasser och som är räddningen för många elever. Liberalerna i Kalmar står bakom det handlingsprogram för särskilt begåvade elever som tidigare tagits fram och som numera ska vara implementerat i Kalmars skolor, men som tyvärr verkar användas i låg grad.

Liberalerna föreslår 100 miljoner kronor inför budgeten 2023 för att de spetsklasser som startats permanentas och att antalet klasser fördubblas från 50 till 100. Detta innebär att Kalmar kommun kommer kunna starta två klasser, en på gymnasiet och en på högstadiet. Pengarna utbetalas som statsbidrag och tanken är att en av klasserna ska placeras på någon av högstadieskolorna i Kalmar, fristående eller kommunal.

För Liberalerna är det viktigt att inga elever ska lämnas efter, men inte heller hållas tillbaka. Även högbegåvade elever ska kunna ha möjlighet till rätt stimulans och utmaning i sitt skolarbete. Därför vill Liberalerna att man redan nu undersöker viljan hos våra högstadieskolor att inrätta en spetsklass och i vilket ämne eller ämnen som skulle vara aktuella.

Vi föreslår följande:

- Att alla högstadieskolor i Kalmar tillfrågas om det finns intresse att starta en spetsklass och vilka ämnen som skulle vara aktuella?

- Att förvaltningen utreder hur en ansökningsprocess till denna spetsklass skulle gå till då det är riksintag till dessa klasser.

Lotta Wahlmino (L)

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 4 november 2022
Publicerad: 8 juni 2022