Motion från Max Troendlé (MP) - Utropa Kalmar kommun till en kärnvapen- och kärnkraftsfri zon.

Kärnvapen och kärnkraft utgör enorma säkerhetsrisker, som tyvärr blivit allt mer aktuella till följd av Sveriges troliga inträde i Nato och högerpartiernas nya beroende av radioaktiv energi. Vi vill inte bygga in Kalmar i de enorma säkerhets-, hälso- och miljörisker som kärnkraft och kärnvapen innebär och inte heller lägga kommuninvånarnas skattepengar på att utreda eller planera för denna typen av radioaktiva verksamheter.

Kärnkraft är en dyr, gammal och farlig teknik som tyvärr gjorts aktuell i senaste valrörelsen. Att bygga ny kärnkraft på nya platser är helt fel väg att gå. Ny kärnkraft är extremt dyrt samtidigt som tekniken för att bygga mindre, moderna kärnkraftverk inte är här ännu utan enligt kärnkraftsförespråkarna alltid “10-20 år fram i tiden”. Men framförallt så utgör kärnkraften stora risker. Tjernobyl, Harrisburg och Fukushima är hemska men tydliga exempel på de yttersta konsekvenserna av detta energislag. Och även om Sverige förhoppningsvis har bättre säkerhet än Sovjetunionen och färre jordbävningar än Japan så har varje land och samhälle och varje generation kärnkraft sina specifika risker. Framför allt kan vi aldrig bortse ifrån den mänskliga faktorn varför vi aldrig kan utesluta att en olycka även kan hända här. Vi ser även ett ökat terrorhot mot Sverige, samtidigt som även det bästa säkerhetsarbetet aldrig kan utesluta alla risker. Den globala uppvärmningen utgör ytterligare en risk, då kärnkraften idag är beroende av vatten för att kyla ner reaktorerna - och i takt med att jorden blir varmare stiger även vattentemperaturerna.

Vi är glada över att den nuvarande majoriteten i Kalmar ser farorna och att de, i samband med nya översiktsplanen, tagit ställning för att kärnkraft inte ska placeras i Kalmar kommun. Men eftersom frågan tyvärr har aktualiserats med den nya regeringens beslut att öppna upp för nya verk på nya platser i Sverige behöver Kalmar ta ställning ännu tydligare. Kalmar kommun ska inte vara en plats för nya kärnkraftverk.

Kärnvapen är troligen det mest destruktiva och farliga som mänskligheten har skapat. En värld med kärnvapen är en farlig plats, och kommer vara det sålänge det finns kärnvapen någonstans på vår jord. Sverige är just nu inne i en process för att bli medlemmar i försvarsalliansen Nato, även om den processen just nu inte går så bra är det troligt att vi kommer bli medlemmar under de kommande åren. Kärnvapen är en del av Nato och något vi som Natomedlemmar måste förhålla oss till. Natomedlemmarna Norge och Danmark har ett uttalat förbud mot kärnvapen på deras länders territorium. Vi hoppas såklart att den svenska regeringen kommer uttala samma förbud, men tyvärr kan vi inte vara säkra på det då den nya regeringen inte har varit tydlig i den frågan. Därför behöver Kalmar gå före.

Att utropa Kalmar kommun till en kärnvapenfri zon är extra aktuellt just nu med tanke på kommunens arbete för att få ett nytt regemente till Kalmar. Om Sverige blir medlemmar i Nato och Kalmar får ett regemente kan det innebära att kan det innebära att soldater, flyg eller skepp från Nato kommer befinna sig i Kalmar för övningar, utbildningar eller andra besök. Skepp och flyg som kan vara bestyckade med kärnvapen. Om Sverige inte har ett uttalat förbud mot kärnvapen på svenskt territorium finns det därmed en risk att kärnvapen från andra Natoländer kommer till Kalmar.

Vi måste skydda våra invånare och vår vackra kommun från de enorma risker som kärnvapen och kärnkraft innebär. Genom att utropa Kalmar till en kärnkrafts- och kärnvapenfri zon skulle vi gå före som en hållbar kommun, ta tydlig ställning mot de risker dessa radioaktiva verksamheter utgör, och göra Kalmar till en tryggare och säkrare plats för våra invånare.

Därför föreslår vi att:

  • Kalmar kommun utropar sig till en kärnkraftsfri zon
  • Kalmar kommun utropar sig till en kärnvapenfri zon

Max Troendlé (MP)

Fler sidor inom motioner

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 9 maj 2023
Publicerad: 20 april 2023