Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Elevhälsa på Trekantenskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på trekantenskolan

Fotografering i skola och förskola

Information kring fotografering på Trekantenskolan

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring på Trekantenskolan

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Trekantenskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Sekretess i skolan

Information kring sekretess på Trekantenskolan

Trygghet och säkerhet på Trekantenskolan

Trekantenskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp.

Publicerad: 28 oktober 2020