Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Elevhälsa på Trekantenskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på trekantenskolan

Fotografering i skola och förskola

Information kring fotografering på Trekantenskolan

Olycksfallsförsäkring

Olycksfallsförsäkring på Trekantenskolan

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Trekantenskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Trygghet och säkerhet på Trekantenskolan

Trekantenskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 24 augusti 2021
Publicerad: 28 oktober 2020