Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Lovskola

På grund av coronaviruset är lovskolan är inställd på påsklovet 2020.

Samtliga skolor får ut skriftlig information om respektive lovskola ungefär en månad innan genomförandet. Den som är intresserad av att delta under lovskolan vänder sig till sin klasslärare eller klassföreståndare.

Under sportlov, påsklov samt sommarlovsveckan efter midsommarhelgen erbjuds de elever som vill eller behöver att gå i skolan och koncentrerat arbeta med något eller några ämnen.

Syftet är

  • Att elever som behöver ska kunna förbättra sina möjligheter att nå målen.
  • Att elever ska kunna fördjupa sig i något eller några ämnen för att på så sätt kunna nå högre resultat.
  • Eleverna har möjlighet att studera maximalt tre ämnen under respektive lovvecka. Lovskolan anordnas på följande skolor.

Lovskola anordnas på följande skolor

  • Barkestorpsskolan
  • Dörbyskolan
  • Funkaboskolan
  • Kalmarsundsskolan
  • Ljungbyholmsskolan
  • Södermöreskolan