Lovskola

Samtliga skolor får ut skriftlig information om respektive lovskola ungefär en månad innan genomförandet. Den som är intresserad av att delta under lovskolan vänder sig till sin klasslärare eller klassföreståndare.

Under sportlov, påsklov samt sommarlovsveckan efter midsommarhelgen erbjuds de elever som vill eller behöver att gå i skolan och koncentrerat arbeta med något eller några ämnen.

Syftet är

  • Att elever som behöver ska kunna förbättra sina möjligheter att nå målen.
  • Att elever ska kunna fördjupa sig i något eller några ämnen för att på så sätt kunna nå högre resultat.
  • Eleverna har möjlighet att studera maximalt tre ämnen under respektive lovvecka. Lovskolan anordnas på följande skolor.

Lovskola anordnas på följande skolor

  • Barkestorpsskolan
  • Dörbyskolan
  • Funkaboskolan
  • Kalmarsundsskolan
  • Ljungbyholmsskolan
  • Södermöreskolan

Fler sidor inom grundskola

Våra verksamheter - förskoleklass, grundskola och fritidshem

Kalmar kommuns skolor finns i hela Kalmar kommun, nära där eleverna bor.

Grundskolor

Här är alla skolor i Kalmar kommun listade

Frågor och svar Grundskola

Frågor och svar för grundskolan i Kalmar kommun

Läsårstider kommunala grundskolor

Läsårstider, lov- och studiedagar för skolor i Kalmar kommun

Betyg och betygssättning

På skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning

Platserbjudande till förskoleklass

En elev som ska börja i förskoleklass erbjuds plats på en skola i det upptagningsområde eleven bor i.

Andel behöriga lärare

Här listan vi andel behöriga lärare per skola enligt Skolverkets officiella statistik

Välkommen till skolstarten 2023/2024

Inför skolstarten finns det en del saker du som vårdnadshavare måste fylla i för att skolgången ska bli så bra som

Skolskjuts

För kommunal skola kontakta din skolas handläggare. För ärende gällande fristående skola kontakta central skolskjut

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 2 augusti 2022
Publicerad: 18 april 2017