Lovskola

På grund av coronaviruset är lovskolan är inställd på påsklovet 2020.

Samtliga skolor får ut skriftlig information om respektive lovskola ungefär en månad innan genomförandet. Den som är intresserad av att delta under lovskolan vänder sig till sin klasslärare eller klassföreståndare.

Under sportlov, påsklov samt sommarlovsveckan efter midsommarhelgen erbjuds de elever som vill eller behöver att gå i skolan och koncentrerat arbeta med något eller några ämnen.

Syftet är

  • Att elever som behöver ska kunna förbättra sina möjligheter att nå målen.
  • Att elever ska kunna fördjupa sig i något eller några ämnen för att på så sätt kunna nå högre resultat.
  • Eleverna har möjlighet att studera maximalt tre ämnen under respektive lovvecka. Lovskolan anordnas på följande skolor.

Lovskola anordnas på följande skolor

  • Barkestorpsskolan
  • Dörbyskolan
  • Funkaboskolan
  • Kalmarsundsskolan
  • Ljungbyholmsskolan
  • Södermöreskolan

Fler sidor inom grundskola

Läsårstider kommunala grundskolor

Läsårstider, lov- och studiedagar för skolor i Kalmar kommun

Skolskjuts

Information om skolskjutsen för Kalmar kommuns skolor

Nationella prov

Nationella provtider

Grundskolor

Här är alla skolor i Kalmar kommun listade

Fritidsgårdar

På våra fritidsgårdar träffas ungdomar i en trygg och drogfri miljö

Senast uppdaterad: 23 mars 2020
Publicerad: 18 april 2017