Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhetsområden är olycksfallsförsäkrade genom Protector.

Fler sidor inom utbildning och barnomsorg

Förskola 1-5 år, fritidshem

För dig som har, eller kommer att ha, barn i förskola eller pedagogisk omsorg

Grundskola

För dig som är vårdnadshavare eller elev i någon av våra grundskolor

Gymnasier i Kalmar

Gymnasieutbildning och gymnasieskolor i Kalmar kommun

Anpassad skola

Anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola och Lärvux som är särskild utbildning för vuxna

Vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial utbildning för vuxna, samt svenska för invandrare.

Kväll-, helg- och nattomsorg

Välkommen till kväll-, helg- och nattomsorg i Kalmar kommun

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Skolappar

Våra appar som vi använder för grundskola, förskola och fritidshem i Kalmar kommun heter Edlevo och Unikum.

Central elevhälsa - extra anpassningar och särskilt stöd

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 2 oktober 2017
Publicerad: 12 maj 2017