Oxhagsskolan

Oxhagsskolan startar i kommunal regi läsåret 2024/2025 i lokaler på Dahléngatan. Skolan bedriver undervisning från förskoleklass till årskurs 6.