Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Gröndalsskolan

Elev och vårdnadshavare på Gröndalsskolan

Att ha en god och tät kontakt med våra elever och vårdnadshavare är mycket viktigt.

Resultat och metoder på Gröndalsskolan

Grundsärskolan är målstyrd.

Stöd, hälsa och trygghet på Gröndalsskolan

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Kontakta Gröndalsskolan

Kontaktuppgifter till Gröndalsskolan.

Nyheter

Evenemang