Ljungbyholmsskolan

Ljungbyholmsskolan

Ljungbyholmsskolan ligger mitt i samhället och är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. I varje årskurs finns två klasser och hela skolan omfattar cirka 260 elever. Välkommen till oss!

Välkommen till Ljungbyholmsskolan

Information om Ljungbyholmsskolan och dess närområde

Elev och vårdnadshavare på Ljungbyholmsskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Ljungbyholmsskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Ljungbyholmsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Kontakta Ljungbyholmsskolan

Kontaktuppgifter till Ljungbyholmsskolan

Nyheter

  • Utbildning och barnomsorg / 03 mars

    Stängningsdag 15 mars

    Måndagen den 15 mars har vi kompetensutbildning för all skolpersonal i Södermöre och stänger därför ...

Evenemang