Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Ljungbyholmsskolan

Ljungbyholmsskolans "röda skolan"

Ljungbyholmsskolan ligger mitt i samhället och är en F-6 skola med tillhörande fritidshem. I varje årskurs finns två klasser och hela skolan omfattar cirka 260 elever. Välkommen till oss!

Välkommen till Ljungbyholmsskolan

Information om Ljungbyholmsskolan och dess närområde

Elev och vårdnadshavare på Ljungbyholmsskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Ljungbyholmsskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Ljungbyholmsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Sjukanmälan elever i grundskola

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning vårdnadshavare

Kontakta Ljungbyholmsskolan

Kontaktuppgifter till Ljungbyholmsskolan

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang

false