Lindsdalsskolorna

Lindsdalsskolorna är en enhet med två skolor, Lindsdalsskolan och Sjöängsskolan. På Lindsdalsskolan har vi årskurs F-9 och på Sjöängsskolan har vi årskurs F-6. På båda skolorna har vi flera avdelningar av fritidshem.

Välkommen till Lindsdalsskolorna

Information om Lindsdalsskolorna

Elev och vårdnadshavare på Lindsdalsskolorna

Information till dig som är elev och vårdnadshavare på Lindsdalsskolorna

Stöd, hälsa och trygghet på Lindsdalsskolorna

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Kontakta Lindsdalsskolorna

Kontaktuppgifter till grundskolans rektor och skolledning

Nyheter

Evenemang