Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Lindsdalsskolorna

210303
Undervisningen återgår till att ske på skolan från och med 8 mars.

210225

Lunch för elever i årkurs 7-9 under vecka 9 då undervisning sker på distans

Eleverna hämtar mat på hemskolan alternativt den kommunala skola som man har närmast till. Avhämtning sker mellan klockan 11.00-12.30.

Eleverna beställer mat varje dag senast klockan 8.30 genom att ringa till köket på den skola som man avser att hämta mat på. För telefonnummer hänvisar vi till kommunens kontaktcenter.0480-45 00 00

Lunch för avhämtning består av färdigförpackad ordinarie lunch inklusive varm grönsak, exklusive dryck och sallad. Specialkost hanteras vid beställningen.

Utlämning sker via kökets in/utlastning och skyltning kommer att ske. Vid avhämtning väntar eleven utanför och ska inte gå in i matsal eller kök.

För de elever som har längre avstånd än 5 km till närmsta kommunala skola kommer det finnas möjlighet för vårdnadshavare att ansöka om matersättning i efterhand. Ersättningen per skoldag är 25 kronor. Information samt länk till ansökningssidan kommer att publiceras i samband med att vi återgår till ordinarie undervisning på skolan.

Välkommen till Lindsdalsskolorna

Vår profil är Kvalitet-Kunskap-Trygghet-Samarbete

Viktigt att veta

Läsår 2020/2021

Vårtermin 2021

 • 7 januari – 11 juni

Lovdagar/studiedagar

 • 22-26 februari sportlov
 • 15 mars studiedag och gemensam stängningsdag i förskola och fritidshem
 • 6-9 april påsklov
 • 20 april studiedag
 • 14 maj lovdag
 • 17 maj studiedag

Läsår 2021/2022

Hösttermin 2021

 • 23 augusti – 22 december

Lovdagar/studiedagar

 • 20 september studiedag
 • 1-5 november höstlov
 • Lokala studiedagar kommer snart.

Elev och vårdnadshavare på Lindsdalsskolorna

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Lindsdalsskolan

Om Lindsdalsskolorna

Organisation och kontaktuppgifter på Lindsdalsskolan

Resultat och metoder på Lindsdalsskolorna

Vi arbetar målmedvetet med att höja elevernas meritvärde och utveckla vår undervisning.

Stöd, hälsa och trygghet på Lindsdalsskolorna

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Lindsda...

Skolan och dess omgivning på Lindsdalsskolorna

Lindsdalsskolans omgivning och lokaler

Prov och läxor på Lindsdalsskolan

Information om fokustid och nationella prov på Lindsdalsskolan

Nyheter

Evenemang