Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Hagbyskolan

Välkommen till Hagbyskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Hagbyskolan

Elev och vårdnadshavare på Hagbyskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Hagbyskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Hagbyskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetgrupp och krisgrupp, beroende på behov.

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Kontakta Hagbyskolan

Kontaktuppgifter till Hagbyskolans rektor och skolledning

Nyheter

Evenemang