Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Utvecklingssamtal och individuell utvecklingsplan

Illustrationsbild skolarbete

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och elevens sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav.