Skolappar

Våra appar som vi använder för grundskola, förskola och fritidshem i Kalmar kommun heter Edlevo och Unikum.

Unikum

Unikum är den skolappen vi använder för att samla all dokumentation om ditt barn.

Edlevo

I skolsystemet Edlevo kommer du åt bland annat frånvaroanmälan, betyg, studieplan, barnschema och kontaktuppgifter.

Frånvarohantering

Frågor rörande frånvaro

Ditt barns schema

Frågor rörande schema