Smedbyskolan

Dörbyskolan

Smedbyskolan är en f-9 skola som ligger i Smedby, ett mindre samhälle med goda kommunikationer, en mil väster om Kalmar.

Välkommen till Smedbyskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Smedbyskolan

Elev och vårdnadshavare på Smedbyskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Smedbyskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Smedbyskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Smedbys...

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Kontakta Smedbyskolan

Kontaktuppgifter till Smedbyskolans rektor och skolledning

Nyheter

Evenemang