Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Åbyskolan

Välkommen till Åbyskolan

Kontakta Åbyskolan

Läsår 2020/2021

Hösttermin 2020

18 augusti – 18 december

Lovdagar/studiedagar

  • 17 september studiedag
  • 26-30 oktober höstlov 
  • 26 oktober studiedag och gemensam stängningsdag i förskola och fritidshem

Vårtermin 2021

  • 7 januari – 11 juni

Lovdagar/studiedagar

  • 7 januari studiedag
  • 22-26 februari sportlov
  • 15 mars studiedag och gemensam stängningsdag i förskola och fritidshem
  • 6-9 april påsklov
  • 20 april studiedag
  • 14 maj lovdag

Om Åbyskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Åbyskolan

Resultat och metoder på Åbyskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Åbyskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Åbyskol...

Elev och vårdnadshavare på Åbyskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Åbyskolan

Prov och läxor på Åbyskolan

Information om nationella prov på Åbyskolan

$widget.img.alt

Fritidshem på Åbyskolan

Åbyskolans fritidshem

$widget.img.alt

Vision och mål på Åbyskolan

Information om Åbyskolans vision och mål för skolan

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang