Åbyskolan

Åbyskolans entré

Åbyskolan är vackert belägen 1,5 mil norr om Kalmar. Vi är en F-6-skola med ett bra samarbete mellan stadierna och alla lärare är behöriga i de ämnena de undervisar i.

Välkommen till Åbyskolan

Information om Åbyskolan och dess närområde

Elev och vårdnadshavare på Åbyskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Åbyskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Åbyskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Sjukanmälan elever i grundskola

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning vårdnadshavare

Kontakta Åbyskolan

Kontaktuppgifter till Åbyskolan

Nyheter

Evenemang

false