Åbyskolan

Välkommen till Åbyskolan

Kontakta Åbyskolan

Månadsbrev

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2018
2017

Om Åbyskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Åbyskolan

Resultat och metoder på Åbyskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Åbyskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Åbyskol...

Elev och vårdnadshavare på Åbyskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Åbyskolan

Prov och läxor på Åbyskolan

Information om nationella prov på Åbyskolan

$widget.img.alt

Fritidshem på Åbyskolan

Åbyskolans fritidshem

$widget.img.alt

Vision och mål på Åbyskolan

Information om Åbyskolans vision och mål för skolan

$widget.img.alt

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang