Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Åbyskolan

Åbyskolan är vackert belägen 1,5 mil norr om Kalmar. Vi är en F-6-skola med ett bra samarbete mellan stadierna och alla lärare är behöriga i de ämnena de undervisar i.

Välkommen till Åbyskolan

Information om Åbyskolan och dess närområde

Elev och vårdnadshavare på Åbyskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Åbyskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Åbyskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Kontakta Åbyskolan

Kontaktuppgifter till Åbyskolan

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.