Tvärskogsskolan

Tvärskogsskolans entré

Tvärskogsskolan är en liten skola som erbjuder förskoleklass, årskurs 1-3 och fritidshem. Verksamheten omfattar cirka 40 elever. Skolan präglas av små undervisningsgrupper som ibland är åldersblandade. Välkommen till oss!

Välkommen till Tvärskogsskolan

Vi strävar efter att varje elev ska känna sig trygg och vara en del av vår gemenskap

Elev och vårdnadshavare på Tvärskogsskolan

Information till dig som är elev och vårdnadshavare på Tvärskogsskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Tvärskogsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Sjukanmälan elever i grundskola

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning vårdnadshavare

Kontakta Tvärskogsskolan

Kontaktuppgifter till Tvärskogsskolans rektor och skolledning

Nyheter

Evenemang

false