Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Halltorpsskolan

Halltorpsskolans entré

Halltorpsskolan - den lilla skolan med stort hjärta. Halltorpsskolan erbjuder fritidshem och grundskola f-6.

Välkommen till Halltorpsskolan

Information om Halltorpsskolan och dess närområde

Elev och vårdnadshavare på Halltorpsskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Halltorpsskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Halltorpsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Sjukanmälan elever i grundskola

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

$widget.img.alt

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning vårdnadshavare

Kontakta Halltorpsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Nyheter

Evenemang

false