Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Halltorpsskolan

Halltorpsskolan är en skola där ”Kunskap, Lusten att Lära, Nyfikenhet, Kreativitet och Trygghet ” står i centrum.

Elev och vårdnadshavare på Halltorpsskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Halltorpsskolan

Resultat och metoder på Halltorpsskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Halltorpsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning vårdnadshavare

Kontakta Halltorpsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.