Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Halltorpsskolan

Välkommen till Halltorpsskolan

Halltorpsskolan är en skola där ”Kunskap, Lusten att Lära, Nyfikenhet, Kreativitet och Trygghet ” står i centrum.

Kontakta Halltorpsskolan

Aktuellt

Om Halltorpsskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Halltorpsskolan

Resultat och metoder på Halltorpsskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Halltorpsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Halltor...

Elev och vårdnadshavare på Halltorpsskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Halltorpsskolan

Prov och läxor på Halltorpsskolan

Information om fokustid och nationella prov på Halltorpsskolan

$widget.img.alt

Elevhälsa på Halltorpsskolan

Elevhälsans uppdrag på Halltorpsskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot må...

$widget.img.alt

Fritidshem på Halltorpsskolan

Fritids på Halltorpsskolan

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang