Kalmarsundsskolan

Välkommen till Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolans ledord är Kunskap, Omtanke och Mångfald.

Kontakta Kalmarsundsskolan

Viktigt att veta

.

Skolöppettider

Skolbiblioteket följer skolans terminstider och har stängt vid lov och studiedagar.

Lågstadiet och mellanstadiet

Måndag: 08:30-09:30 och 10:00-11:00
Tisdag: 08:30-09:00
Onsdag: 08:30-09:30 och 10:00-11:00
Fredag: 08:30-09:30 och 10:00-11:00

Högstadiet

Måndag: 09:30-10:00 och 11:00-12:00
Tisdag: 09:00-12:00
Onsdag: 09:30-10:00 och 11:00-12:00
Fredag: 09:30-10:00 och 11:00-12:00

Är inga klassbesök inbokade på låg- och mellanstadiet öppnas biblioteket för högstadiet.

Om Kalmarsundsskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Kalmarsundsskolan

Resultat och metoder på Kalmarsundsskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Kalmarsundsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Kalmars...

Elev och vårdnadshavare på Kalmarsundsskolan

Information till dig som elev eller vårdnadshavare om dina kontakter med skolan på Kalmarsundsskolan

Prov och läxor på Kalmarsundsskolan

Information om fokustid och nationella prov på Kalmarsundsskolan

$widget.img.alt

Om Kalmarsundsskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Kalmarsundsskolan

$widget.img.alt

Vision och mål på Kalmarsundsskolan

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här börjar arbetet med att eleven ska känna ...

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.