Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Kalmarsundsskolan

210224
Distansundervisning genomförs för alla högstadieelever under hela vecka 9 (1-5 mars).

210225

Lunch för elever i årkurs 7-9 under vecka 9 då undervisning sker på distans

Eleverna hämtar mat på hemskolan alternativt den kommunala skola som man har närmast till. Avhämtning sker mellan klockan 11.00-12.30.

Eleverna beställer mat varje dag senast klockan 8.30 genom att ringa till köket på den skola som man avser att hämta mat på. För telefonnummer hänvisar vi till kommunens kontaktcenter.0480-45 00 00

Lunch för avhämtning består av färdigförpackad ordinarie lunch inklusive varm grönsak, exklusive dryck och sallad. Specialkost hanteras vid beställningen.

Utlämning sker via kökets in/utlastning och skyltning kommer att ske. Vid avhämtning väntar eleven utanför och ska inte gå in i matsal eller kök.

För de elever som har längre avstånd än 5 km till närmsta kommunala skola kommer det finnas möjlighet för vårdnadshavare att ansöka om matersättning i efterhand. Ersättningen per skoldag är 25 kronor. Information samt länk till ansökningssidan kommer att publiceras i samband med att vi återgår till ordinarie undervisning på skolan.

Elev och vårdnadshavare på Kalmarsundsskolan

Information till elev och vårdnadshavare på Kalmarsundsskolan

Resultat och metoder på Kalmarsundsskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Kalmarsundsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Kalmars...

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Kontakta Kalmarsundsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.