Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Tallhagsskolan

Tallhagsskolan är en nybyggd skola som startar läsåret 2021/2022.

Tallhagsskolan är en skola för elever i årskurs 7-9.
Personalen arbetar i tre arbetslag och ansvarar för klasser i årskurs 7-9. Verksamheten förväntas omfatta cirka 500 elever.

Elev och vårdnadshavare på Tallhagsskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Tallhagsskolan

Läs mer om projektet Tallhagsskolan

Här ska en bra skolmiljö skapas. I planen finns även en konstgräsplan

Nyheter

Evenemang