Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Södermöreskolan

Välkommen till Södermöreskolan

Den schyssta skolan!

Detta vill vi uppnå:

Södermöreskolan skall vara en trivsam och trygg arbetsplats med ett öppet och tillåtande klimat ”vi–känsla” och gemenskap; elever och personal gör ett jobb tillsammans och tar gemensamt ansvar för detta. Kunskap står i centrum i en skolvardag som våra elever upplever meningsfull och där de känner lust inför lärandet. Med goda ämneskunskaper som bas bygger vi helheter och sammanhang.

Kontakta Södermöreskolan

Viktigt att veta

Läsår 2020/2021

Hösttermin 2020

18 augusti – 18 december

Lovdagar/studiedagar

  • 17 september studiedag
  • 26-30 oktober höstlov 
  • 26 oktober studiedag och gemensam stängningsdag i förskola och fritidshem

Vårtermin 2021

  • 7 januari – 11 juni

Lovdagar/studiedagar

  • 22-26 februari sportlov
  • 15 mars studiedag och gemensam stängningsdag i förskola och fritidshem
  • 6-9 april påsklov
  • 20 april studiedag
  • 14 maj lovdag

Om Södermöreskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Södermöreskolan

Resultat och metoder på Södermöreskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Södermöreskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Södermö...

Elev och vårdnadshavare på Södermöreskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Södermöreskolan

Skolan och dess omgivning på Södermöreskolan

Södermöreskolans omgivning och lokaler

$widget.img.alt

Elevhälsa på Södermöreskolan

Elevhälsans uppdrag på Södermöreskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot må...

$widget.img.alt

Prov och läxor på Södermöreskolan

Information om fokustid och nationella prov på Södermöreskolan

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.