Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Lindöskolan

Välkommen till Lindöskolan

Lindöskolan är de stora möjligheternas skola där vi lär och kan tillsammans.

Kontakta Lindöskolan

Viktigt att veta

Information till vårdnadshavare

Hej vårdnadshavare på Lindöskolan!

Byggnationen på Telemarken (Brofästet) är nu i full gång. Det innebär att det området är en byggarbetsplats och inte lämplig att vistas på.

De elever som använder den skolvägen måste från och med nu istället gå/cykla via Rådmansgatan till Lindöskolan och inte över Telemarken. Se bifogad bild.

Om Lindöskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Lindöskolan

Resultat och metoder på Lindöskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Lindöskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Lindösk...

Elev och vårdnadshavare på Lindöskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Lindöskolan

Studiemiljö på Lindöskolan

Varje morgon samlar skolan in elevernas mobiltelefoner.

$widget.img.alt

Fritidshem på Lindöskolan

Fritidsverksamheten på Lindöskolan

$widget.img.alt

Prov och läxor på Lindöskolan

Information om fokustid och nationella prov på Lindöskolan

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang