Skolskjuts

Här kan du läsa om regler och riktlinjer för kommunal grundskola i Kalmar kommun.