Falkenbergsskolan

Entrén på Falkenbergsskolan

Falkenbergsskolan är södra Kalmars F-9 skola.
Vi erbjuder fritidshem, förskoleklass och grundskola årskurs 1-9. Verksamheten omfattar cirka 570 elever. Hjärtligt välkomna!

Välkommen till Falkenbergsskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Falkenbergsskolan

Elev och vårdnadshavare på Falkenbergsskolan

Information för elev och vårdnadshavare på Falkenbergsskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Falkenbergsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa och trygghetsgrupp

Sjukanmälan elever i grundskola

Sjukanmäl ditt barn via vår lärplattform Unikum.

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen Unikum

Kontakta Falkenbergsskolan

Kontaktuppgifter till Falkenbergsskolans skolledning

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang

false

Kunde inte hitta några evenemang.