Falkenbergsskolan

Falkenbergsskolan

Elev och vårdnadshavare på Falkenbergsskolan

Information för elev och vårdnadshavare på Falkenbergsskolan

Om Falkenbergsskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Falkenbergsskolan

Resultat och metoder på Falkenbergsskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Falkenbergsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa och trygghetsgrupp

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Kontakta Falkenbergsskolan

Kontaktuppgifter till Falkenbergsskolans skolledning

$widget.img.alt

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.