Falkenbergsskolan

Falkenbergsskolan

Falkenbergsskolan är södra Kalmars F-9 skola.
Vi erbjuder fritidshem, förskoleklass och grundskola årskurs 1-9. Verksamheten omfattar cirka 550 elever. Hjärtligt välkomna!

Välkommen till Falkenbergsskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Falkenbergsskolan

Elev och vårdnadshavare på Falkenbergsskolan

Information för elev och vårdnadshavare på Falkenbergsskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Falkenbergsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa och trygghetsgrupp

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Kontakta Falkenbergsskolan

Kontaktuppgifter till Falkenbergsskolans skolledning

Nyheter

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.