Falkenbergsskolan

Välkommen till Falkenbergsskolan

Vi arbetar för att du som elev ska utvecklas maximalt mot god måluppfyllelse och vara väl förberedd för kommande studier, arbetslivet och livet i stort.

Kontakta Falkenbergsskolan

Om Falkenbergsskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Falkenbergsskolan

Resultat och metoder på Falkenbergsskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Falkenbergsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Falkenb...

Elev och vårdnadshavare på Falkenbergsskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Falkenbergsskolan

Fritidshem på Falkenbergsskolan

Falkens och Örnens fritidshem

$widget.img.alt

Prov och läxor på Falkenbergsskolan

Information om fokustid och nationella prov på Falkenbergsskolan

$widget.img.alt

Elevhälsa på Falkenbergsskolan

Elevhälsans uppdrag på Falkenbergsskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot ...

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.

Falkenbergsskolan har under flera år varit en aktiv part i olika utbytesprojekt inom Erasmus+ tillsammans med flera skolor i våra europeiska grannländer kring södra Östersjön.