Öppen förskola

På familjecentralen samverkar mödrahälsovård, barnhälsovård, socialtjänsten och öppen förskola.

Öppettider sommaren 2024

Samtliga Öppen förskola är stängda v. 28, 29 och 30.

Varierade öppettider veckorna före och efter.

För närmare information om öppettider, kontakta respektive verksamhet via mejl/mobil/vid besök alt. via respektive enhets Instagram konto.

Trevlig sommar!

Om öppen förskola

Öppen förskola finns på fyra platser i Kalmar, i samband med våra familjecentraler

Familjecentral Norrliden

Information om familjecentralen i Norrliden

Familjecentral Kalmar

Information om familjecentralen i centrala Kalmar

Familjecentral Södermöre, Ljungbyholm

Information om familjecentralen i Ljungbyholm

Familjecentral Smedby

Information om familjecentralen i Smedby

Familjecentral i Lindsdal

Information om familjecentralen i Lindsdal

Öppen förskola Måsen

Öppna förskolan Måsen är en kreativ mötesplats för barn 0-12 år