Trekantenskolan

Välkommen till Trekantenskolan

TRYGGHET – GLÄDJE – KUNSKAP - tillsammans skapar vi förutsättningar för det livslånga lärandet.

På skolan finns förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem. På vår skola jobbar vi aktivt utifrån våra ledord, trygghet, glädje och kunskap. Vi kan med stolthet konstatera att såväl elevenkäter som kunskapsresultat på vår skola har hög måluppfyllelse.

Kontakta Trekantenskolan

Om Trekantenskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Trekantenskolan

Resultat och metoder på Trekantenskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Trekantenskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Trekant...

Elev och vårdnadshavare på Trekantenskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Trekantenskolan

Fritidshem på Trekantenskolan

Kontakter till fritidshem

$widget.img.alt

Elevhälsa på Trekantenskolan

Elevhälsans uppdrag på Trekantenskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot må...

$widget.img.alt

Prov och läxor på Trekantenskolan

Information om fokustid och nationella prov på Trekantenskolan

$widget.img.alt

Nyheter

 • Utbildning och barnomsorg / 14 januari

  Vårdnadshavarenkät

  Nu är det dags för dig som vårdnadshavare att ge din syn på det jobb vi lägger ner för att ditt barn...

 • Utbildning och barnomsorg / 23 april

  Digitalisering på förskoleklassens fritidshem

  Förskoleklassens fritidshem på Trekantenskolan gror ett intresse för programmering! När skoldagen är...

  $article.img.alt
 • Utbildning och barnomsorg / 15 januari

  Vårdnadshavarenkät

  Nu är det dags för dig som vårdnadshavare att ge din syn på det jobb vi lägger ner för att ditt barn...

Evenemang