Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Om Trekantenskolan

Med trygghet, glädje och kunskap skapar vi tillsammans förutsättningar för det livslånga lärandet.

Kontakta Trekantenskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Trekantenskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Trekantenskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Skolan och dess omgivning

Trekantenskolans omgivning och lokaler

Välkommen till Trekantenskolan

Trekantenskolan är en mindre skola med förskoleklass till årskurs 6