Frågor och svar Grundskola

Man är fri att välja skola för sitt barn. De barn som bor i upptagningsområdet har dock förtur om det är trångt på den skola man väljer.

Elever med växelvis boende kan erbjudas skolskjuts med linjelagd trafik (KLT´s ordinarie trafik) förutsatt att det rör sig om ett stadigvarande boende på båda vårdnadshavarnas adresser som delas lika. Alternativt färdmedel kan vara aktuellt för elev i förskoleklass tom årskurs 3.

Ansökan görs alltid av båda vårdnadshavarna till den skola man tillhör.

Ta kontakt med den skola som ni önskas byta till.

Fler sidor inom grundskola

Våra verksamheter - förskoleklass, grundskola och fritidshem

Kalmar kommuns skolor finns i hela Kalmar kommun, nära där eleverna bor.

Grundskolor

Här är alla skolor i Kalmar kommun listade

Läsårstider kommunala grundskolor

Läsårstider, lov- och studiedagar för skolor i Kalmar kommun

Betyg och betygssättning

På skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning

Skolstart

För dig som har ett barn som ska börja skolan.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 17 maj 2021
Publicerad: 31 augusti 2018