Frågor och svar Grundskola

Man är fri att välja skola för sitt barn. De barn som bor i upptagningsområdet har dock förtur om det är trångt på den skola man väljer.

Elever med växelvis boende kan erbjudas skolskjuts med linjelagd trafik (KLT´s ordinarie trafik) förutsatt att det rör sig om ett stadigvarande boende på båda vårdnadshavarnas adresser som delas lika. Alternativt färdmedel kan vara aktuellt för elev i förskoleklass tom årskurs 3.

Ansökan görs alltid av båda vårdnadshavarna till den skola man tillhör.

Ta kontakt med den skola som ni önskas byta till.

Fler sidor inom grundskola

Läsårstider kommunala grundskolor

Läsårstider, lov- och studiedagar för skolor i Kalmar kommun

Skolskjuts

Information om skolskjutsen för Kalmar kommuns skolor

Nationella prov

Nationella provtider

Grundskolor

Här är alla skolor i Kalmar kommun listade

Fritidsgårdar

På våra fritidsgårdar träffas ungdomar i en trygg och drogfri miljö

Senast uppdaterad: 23 januari 2020
Publicerad: 31 augusti 2018