Nationella provtider

Nationella prov

Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. Syftet med de nationella proven är främst att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och att visa hur kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

Provdatum årskurs 3

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden 13 mars-17 maj 2023 (vecka 11-20).

Provdatum årskurs 6

Tabell: Nationella provdatum för årskurs 6

Ämne

Delprov

Vecka

Provdatum

Senska, svenska som andra språk

A

45-49

7 november-9 december 2022

Svenska, svenska som andra språk

B1+C1

11

14 mars 2023

Svenska, svenska som andra språk

B2+C2

11

16 mars 2023

Engelska

A

45-49

7 november-9 december 2022

Engelska

B

13

28 mars 2023

Engelska

C

13

30 mars 2023

Matematik

A

45-49

7 november-9 december 2022

Matematik

B+C

17

25 april 2023

Matematik

D+E

17

27 april 2023

Provdatum årskurs 9

Tabell: Nationella provdatum för årskurs 9

Ämne

Delprov

Vecka

Provdatum

Senska, svenska som andra språk

A

45-49

7 november-9 december 2022

Senska, svenska som andra språk

B

12

21 mars 2023

Senska, svenska som andra språk

C

12

23 mars 2023

Biologi/Fysik/Kemi

A+B

13

29 mars 2023

Engelska

A

45-49

7 november-9 december 2022

Engelska

B

16

19 april 2023

Engelska

C

16

21 april 2023

Geografi/Historia/Religionskunskap/Samhällskunskap

A

17

26 april 2023

Geografi/Historia/Religionskunskap/Samhällskunskap

B

17

28 april 2023

Matematik

A

45-49

7 november-9 december 2022

Matematik

B-C

19

10 maj 2023

Matematik

D

19

12 maj 2023

Fler sidor inom grundskola

Våra verksamheter - förskoleklass, grundskola och fritidshem

Kalmar kommuns skolor finns i hela Kalmar kommun, nära där eleverna bor.

Grundskolor

Här är alla skolor i Kalmar kommun listade

Frågor och svar Grundskola

Frågor och svar för grundskolan i Kalmar kommun

Läsårstider kommunala grundskolor

Läsårstider, lov- och studiedagar för skolor i Kalmar kommun

Betyg och betygssättning

På skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning

Skolstart

För dig som har ett barn som ska börja skolan.

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022
Publicerad: 30 maj 2017