Nationella provtider

Nationella prov

Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. Syftet med de nationella proven är främst att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och att visa hur kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

Provdatum läsåret 2018/2019

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden 11 mars - 17 maj 2019 (vecka 11-20)

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. Skriftliga delprov genomförs under vårterminen 2019.

Provdatum år 6

Ämne

Delprov

Vecka

Provdatum

svenska, svenska som andraspråk

A

45-50

5 nov - 14 dec 2018

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

ti 5 feb 2019

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

to 7 feb 2019

matematik

A

45-50

5 nov - 14 dec 2018

matematik

B+C

19

må 6 maj 2019

matematik

D+E

19

on 8 maj 2019

engelska

A

45-50

5 nov - 14 dec 2018

engelska

B

15

må 8 apr 2019

engelska

C

15

on 10 april 2019

 

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. Skriftliga delprov genomförs under vårterminen 2019.

Provdatum år 9

 

Ämne

 

 

Delprov

 

 

Vecka

 

 

Provdatum

 

 

Provtid

 

 

svenska, svenska som andraspråk

 

 

A

 

 

45-50

 

 

5 nov - 14 dec 2018

 

 

 

svenska, svenska som andraspråk

 

 

B

 

 

11

 

 

ti 12 mars 2019

 

 

 

svenska, svenska som andraspråk

 

 

C

 

 

11

 

 

to 14 mars 2019

 

 

 

biologi/ fysik/ kemi

 

 

A1+A2+A3

 

 14

 

on 3 april 2019

 

 

 

biologi/ fysik/ kemi

 

 

B

 

 

från v. 11

 

 

icke tidsbunden

 

 

 

geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap

 

 

A

 

 

19

 

 

ti 7 maj 2019

 

 

 

geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskap

 

 

B

 

 

19

 

 

to 9 maj 2019

 

 

 

engelska

 

 

A

 

 

45-50

 

 

5 nov - 14 dec 2018

 

 

 

engelska

 

 

B

 

 

15

 

 

ti 9 april 2019

 

 

 

engelska

 

 

C

 

 

15

 

 

to 11 april 2019

 

 

 

matematik

 

 

A

 

 

45-50

 

 

5 nov - 14 dec 2018

 

 

 

matematik

 

 

B+C

 

 

20

 

 

on 15 maj 2019

 

 

 

matematik

 

 

D

 

 

20

 

 

fr 17 maj 2019

 

 

Fler sidor inom grundskola

Läsårstider

Läsårstider, lov- och studiedagar för skolor i Kalmar kommun

Skolskjuts

Information om skolskjutsen för Kalmar kommuns skolor

Språkverkstaden

I Språkverkstaden kan personal som arbetar med barns och ungdomars språk-, tal-, läs- och skrivutveckling

Grundskolor

Här är alla skolor i Kalmar kommun listade

Fritidsgårdar

På våra fritidsgårdar träffas ungdomar i en trygg och drogfri miljö

Senast uppdaterad: 14 januari 2019
Publicerad: 30 maj 2017