Nationella provtider

Nationella prov

Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. Syftet med de nationella proven är främst att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och att visa hur kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

Provdatum läsåret 2020/2021

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden 15 mars-21 maj 2021 (vecka 11-20).

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. Skriftliga delprov genomförs under vårterminen 2021.

Provdatum år 6

Ämne

Delprov

Vecka

Provdatum

svenska, svenska som andraspråk

A

45-50

2 nov - 11 dec 2020

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

ti 9 feb 2021

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

to 11 feb 2021

matematik

A

45-50

2 nov - 11 dec 2020

matematik

B+C

17

må 26 april 2021

matematik

D+E

1

on 28 april 2021

engelska

A

45-50

2 nov - 11 dec 2020

engelska

B

12

ti 23 mars 2021

engelska

C

12

to 25 mars 2021

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. Skriftliga delprov genomförs under vårterminen 2021.

Provdatum år 9


ÄmneDelprovVeckaProvdatumProvtidsvenska, svenska som andraspråkA45-502 nov - 11 dec 2020
svenska, svenska som andraspråkB11ti 16 mars 2021
svenska, svenska som andraspråkC11to 18 mars 2021
biologi/ fysik/ kemiA1+A2+A3


 12


on 24 mars 2021
biologi/ fysik/ kemiBfrån v. 11icke tidsbunden
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskapA17ti 27 april 2021
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskapB17to 29 april 2021
engelskaA45-502 nov - 11 dec 2021
engelskaB15ti 13 april 2021
engelskaC15to 15 april 2021
matematikA45-502 nov - 11 dec 2020
matematikB+C18on 5 maj 2021
matematikD28fr 7 maj 2021