Nationella provtider

Nationella prov

Nationella prov genomförs i vissa ämnen i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan. Syftet med de nationella proven är främst att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, och att visa hur kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

Provdatum läsåret 2019/2020

Ämnesproven i matematik och svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3 ska genomföras i skolor under perioden 9 mars-15 maj 2020 (vecka 11-20).

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. Skriftliga delprov genomförs under vårterminen 2020.

Provdatum år 6

Ämne

Delprov

Vecka

Provdatum

svenska, svenska som andraspråk

A

45-50

4 nov - 13 dec 2019

svenska, svenska som andraspråk

B1+C1

6

må 3 feb 2020

svenska, svenska som andraspråk

B2+C2

6

on 5 feb 2020

matematik

A

45-50

4 nov - 13 dec 2019

matematik

B+C

19

ti 6 maj 2020

matematik

D+E

19

to 7 maj 2020

engelska

A

45-50

4 nov - 13 dec 2019

engelska

B

14

ti 31 mars 2020

engelska

C

14

to 2 april 2020

De muntliga delproven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk genomförs i slutet av höstterminen. De ska genomföras under den provperiod som Skolverket har fastställt. Provperioden är under veckorna 45–50. Skriftliga delprov genomförs under vårterminen 2020.

Provdatum år 9


ÄmneDelprovVeckaProvdatumProvtidsvenska, svenska som andraspråkA45-504 nov - 13 dec 2019
svenska, svenska som andraspråkB11ti 10 mars 2020
svenska, svenska som andraspråkC11to 12 mars 2020
biologi/ fysik/ kemiA1+A2+A3


 14


on 1 april 2020
biologi/ fysik/ kemiBfrån v. 11icke tidsbunden
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskapA19on 6 maj 2020
geografi/ historia/ religionskunskap/ samhällskunskapB19fr 8 maj 2019
engelskaA45-504 nov - 13 dec 2020
engelskaB15ti 21 april 2020
engelskaC15to 23 april 2020
matematikA45-504 nov - 13 dec 2020
matematikB+C20on 13 maj 2020
matematikD20fr 15 maj 2020Fler sidor inom grundskola

Läsårstider

Läsårstider, lov- och studiedagar för skolor i Kalmar kommun

Skolskjuts

Information om skolskjutsen för Kalmar kommuns skolor

Språkverkstaden

I Språkverkstaden kan personal som arbetar med barns och ungdomars språk-, tal-, läs- och skrivutveckling

Grundskolor

Här är alla skolor i Kalmar kommun listade

Fritidsgårdar

På våra fritidsgårdar träffas ungdomar i en trygg och drogfri miljö

Senast uppdaterad: 18 september 2019
Publicerad: 30 maj 2017