Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Pårydsskolan

Välkommen till Pårydsskolan

Pårydsskolan är en F-6 skola som ligger mitt i byn med nära till skog och mark. Skolan har små undervisningsgrupper och i stort sett alla lärare är behöriga och legitimerade. Vår stora skolgård inbjuder till lek och rörelse. För oss är det viktigt att barnen lär sig ett levnadssätt som främjar hälsa och rörelseglädje.

Kontakta Pårydsskolan

Viktigt att veta

Om Pårydsskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Pårydsskolan

Resultat och metoder på Pårydsskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Pårydsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Pårydss...

Elev och vårdnadshavare på Pårydsskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Pårydsskolan

Prov och läxor på Pårydsskolan

Information om fokustid och nationella prov på Pårydsskolan

$widget.img.alt

Skolan och dess omgivning på Pårydsskolan

Pårydsskolans omgivning och lokaler

$widget.img.alt

Trygghet och säkerhet på Pårydsskolan

Pårydsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krishantering och POSOM-grupp

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang