Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Läsårstider kommunala grundskolor

Här hittar du läsårstider för våra kommunala grundskolor. Läsårstider fastställs av politikerna i utbildningsnämnden.

Lokalt beslutade studiedagar hittar du på respektive skolas webbsidor.

Vårterminen 2020

8 januari – 12 juni

Lovdagar/studiedagar
17–21 februari (sportlov vecka 8)
16 mars (studiedag, gemensam stängningsdag i förskola och fritidshem)
17 mars (studiedag)
13–17 april (påsklov vecka 16)
22 maj (lovdag)

Hösttermin 2020

18 augusti – 18 december

Lovdagar/studiedagar
17 september studiedag
26-30 oktober höstlov 
26 oktober samtidig stängningsdag i förskola och fritidshem

Vårtermin 2021

7 januari – 11 juni

Lovdagar/studiedagar
22-26 februari sportlov 
15 mars studiedag och samtidig stängningsdag i förskola och fritidshem
6-9 april påsklov 
20 april studiedag 
14 maj lov