Vasaskolan

Vasaskolans skolgård

Vasaskolan är en skola med förskoleklasser, fritidshem och år 1-6. Personalen arbetar i arbetslag med ansvar för varje årskurs i de lägre åldrarna. Verksamheten omfattar cirka 450 elever.

Välkommen till Vasaskolan

Information om Vasaskolan och dess närområde

Elev och vårdnadshavare på Vasaskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Vasaskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Vasaskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Sjukanmälan elever i grundskola

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning vårdnadshavare

Kontakta Vasaskolan

Kontaktuppgifter till Vasaskolan

Nyheter

Evenemang

false