Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Vasaskolan

Distansundervisning förlängs ej för högstadiet

Kalmar kommun har, efter smittskyddsläkarens rekommendationer, beslutat att inte förlänga distansundervisningen efter vecka 9. Eleverna i årskurs 7-9 undervisas återigen på plats i skolan från måndag 8 mars.

Sista chansen!

Till dig som vårdnadshavare med barn på Vasaskolan

Vi på Vasaskolan är angelägna om att ni som vårdnadshavare besvarar enkäten som utbildningsförvaltningen skickar ut. Under vecka 9 får ni sista möjligheten att svara på 2021 års vårdnadshavarenkät.
Vår förhoppning är att du tar dig tid att svara, vi behöver ett svar för varje barn du har i vår verksamhet.

Tack på förhand för att du bidrar!

Vårdnadshavare skola och fritidshem:

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=31e943bc47c7länk till annan webbplats

Restriktioner kring ledighet

Med anledning av att nationella prov utgått och ersatts med bedömningsstöd kan det innebära att dessa görs vid andra tillfällen än vad som tidigare meddelats från skolverket. Skolan får själv planera när de ska genomföras. Det innebär att vi kommer att vara restriktiva med ledigheter under vårterminen. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att alla som reser in i Sverige testar sig för covid-19, testar sig ytterligare en gång fem dagar efter hemresan och stannar hemma i minst sju dagar efter ankomst till Sverige.

Vasaskolan är en skola med förskoleklasser, fritidshem och år 1-9. Personalen arbetar i arbetslag med ansvar för varje årskurs i de lägre åldrarna. Verksamheten omfattar cirka 670 elever.

Elev och vårdnadshavare på Vasaskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Vasaskolan

Resultat och metoder på Vasaskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Vasaskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Kontakta Vasaskolan

Kontaktuppgifter till Vasaskolan

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.