Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Rocknebyskolan

Välkommen till Rocknebyskolan

På Rocknebyskolan ska det vara roligt att lära och viktigt att kunna.

Kontakta Rocknebyskolan

Om Rocknebyskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Rocknebyskolan

Resultat och metoder på Rocknebyskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Rocknebyskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Rockneb...

Elev och vårdnadshavare på Rocknebyskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Rocknebyskolan

Prov och läxor på Rocknebyskolan

Information om fokustid och nationella prov på Rocknebyskolan

$widget.img.alt

Elevhälsa på Rocknebyskolan

Elevhälsans uppdrag på Rocknebyskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot mål...

$widget.img.alt

Fritidshem på Rocknebyskolan

Fritidshem på Rocknebyskolan

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang