Rocknebyskolan

På Rocknebyskolan ska det vara roligt att lära och viktigt att kunna.

Välkommen till Rocknebyskolan

Information om Rocknebyskolan

Elev och vårdnadshavare på Rocknebyskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Rocknebyskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Rocknebyskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Rockneb

Sjukanmälan elever i grundskola

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning vårdnadshavare

Kontakta Rocknebyskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Nyheter

Evenemang

false