Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Rocknebyskolan

Elev och vårdnadshavare på Rocknebyskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Rocknebyskolan

Resultat och metoder på Rocknebyskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvarar för ett eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga.

Stöd, hälsa och trygghet på Rocknebyskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Rockneb...

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Kontakta Rocknebyskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Nyheter

Evenemang