Rinkabyholmsskolan

Rinkabyholmsskolan är en skola med förskoleklasser, fritidshem och årskurs 1-6. Personalen arbetar i arbetslag med ansvar för varje årskurs i de lägre åldrarna. Verksamheten omfattar cirka 440 elever.

Välkommen till Rinkabyholmsskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Rinkabyholmsskolan

Elev och vårdnadshavare på Rinkabyholmsskolan

Information för elev och vårdnadshavare på Rinkabyholmsskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Rinkabyholmsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Rinkaby...

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Kontakta Rinkabyholmsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Nyheter

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.