Andel behöriga lärare

Händer ovanpå varandra i en cirkel

Här listar vi andel behöriga lärare per skola enligt Skolverkets officiella statistik

Utbildade lärare är av avgörande betydelse för att säkerställa högkvalitativ utbildning. Att elever får möta behöriga lärare är av största betydelse för att ge alla elever de bästa förutsättningar för lärande, måluppfyllelse och trygghet. Tillsammans skapar vi en grund för deras livslånga lärande och framtid.

I tabellen nedan kan du se hur hög andel behöriga lärare är på varje skola för innevarande läsår.

Källa: Skolverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tabell: Andel personal med lärarlegitimation med behörighet i minst ett ämne enligt Skolverkets officiella statistik läsåret 2022/2023

Skolans namn

Andel i procent

Djurängsskolan

99,3

Falkenbergsskolan

90,3

Funkaboskolan

90,4

Hagbyskolan

81,8

Halltorpsskolan

88,4

Kalmar Centrumskola*

55,6

Kalmarsundsskolan

84,2

Lindsdalsskolorna

87,3

Lindöskolan

96,6

Ljungbyholmsskolan

82,0

Montessoriskolan Regnbågen*

87,5

Pårydsskolan

82,0

Rinkabyholmsskolan

96,8

Rocknebyskolan

98,0

Smedbyskolan

90,8

Södermöreskolan

85,6

Södra skolan*

72,8

Tallhagsskolan

91,2

Thoren Framtid i Kalmar*

34,1

Trekantenskolan

86,3

Tvärskogsskolan

96,2

Vasaskolan

90,1

Västra Skolan Kalmar*

48,9

Åbyskolan

93,0

*fristående skolor

 

Fler sidor inom grundskola

Våra verksamheter - förskoleklass, grundskola och fritidshem

Kalmar kommuns skolor finns i hela Kalmar kommun, nära där eleverna bor.

Grundskolor

Här är alla skolor i Kalmar kommun listade

Frågor och svar Grundskola

Frågor och svar för grundskolan i Kalmar kommun

Läsårstider kommunala grundskolor

Läsårstider, lov- och studiedagar för skolor i Kalmar kommun

Betyg och betygssättning

På skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning

Platserbjudande till förskoleklass

En elev som ska börja i förskoleklass erbjuds plats på en skola i det upptagningsområde eleven bor i.

Skolskjuts

För kommunal skola kontakta din skolas handläggare. För ärende gällande fristående skola kontakta central skolskjut

Övriga länkar

Publicerad: 21 juni 2023