Platserbjudande till förskoleklass

Till dig som har ett barn som ska börja förskoleklass i höst!

En elev som ska påbörja sin skolplikt i förskoleklass erbjuds plats på en skola i det upptagningsområde som eleven bor i. Önskemål om placering på annan skolenhet än den inom upptagningsområdet kan erbjudas i mån av plats.

Från och med höstterminen 2018 blev förskoleklassen en obligatorisk skolform inom skolväsendet. Det innebär att barn som är bosatta i Sverige får skolplikt från höstterminen det år då de fyller sex år och skolplikten blir i och med detta tioårig.

I Kalmar kommun omfattar den obligatoriska undervisningen i förskoleklass från och med höstterminen 2018 17,5 timmar per vecka, det vill säga 620 timmar per läsår.

Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Föräldrarna ska heller inte ha några kostnader för läromedel, skolmåltider eller hälsovård i skolan.

Skolskjuts är också en kostnadsfri tjänst så länge man valt den skola som barnet tillhör. Rätten till skolskjuts har dock vissa begränsningar. Skolskjuts i Kalmar kommunlänk till annan webbplats

Gör såhär:

  • Svara på erbjudandet via webben senast 6/2 2023.
  • En platsbekräftelse samt besked om önskemål på annan skola kommer
    att skickas ut senast i mars. Håll koll på inkorgen i din e-post!
  • Om du har kryssat i behov av fritidshem, skickas det ut en platsbekräftelse senast i maj.

Om du saknar e-legitimation

För dig som saknar en e-legitimation, kan svara på platserbjudandet via avsedd
blankett. Hör av dig till din nuvarande förskola eller kontakta kontaktcenter,
0480-45 00 00.

E-tjänster

Alla våra e-tjänster kan du hitta härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fler sidor inom grundskola

Våra verksamheter - förskoleklass, grundskola och fritidshem

Kalmar kommuns skolor finns i hela Kalmar kommun, nära där eleverna bor.

Grundskolor

Här är alla skolor i Kalmar kommun listade

Frågor och svar Grundskola

Frågor och svar för grundskolan i Kalmar kommun

Läsårstider kommunala grundskolor

Läsårstider, lov- och studiedagar för skolor i Kalmar kommun

Betyg och betygssättning

På skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning

Skolstart

För dig som har ett barn som ska börja skolan.

Övriga länkar

Publicerad: 16 januari 2023