Djurängsskolan

Välkommen till Djurängsskolan

"En trygg miljö för lärande"

Kontakta Djurängsskolan

Om Djurängsskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Djurängsskolan

Resultat och metoder på Djurängsskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Djurängsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa och trygghetsgrupp, beroende på behov på Djurängsskolan

Elev och vårdnadshavare på Djurängsskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Djurängsskolan

Elevhälsa på Djurängsskolan

Elevhälsans uppdrag på Djurängsskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot mål...

$widget.img.alt

Prov och läxor på Djurängsskolan

Information om fokustid och nationella prov på Djurängsskolan

$widget.img.alt

Värdegrund på Djurängsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang