Djurängsskolan

Välkommen till Djurängsskolan

"En trygg miljö för lärande"

Kontakta Djurängsskolan

Viktigt att veta

Bussarna som går från Djurängen, busshållsplats Hagmarksvägen, till Tullbron och tillbaka i samband med skoltider är bussar som skolan bekostar på grund av vår utlokalisering.

Utöver detta går det på morgonen en skolbuss i linjetrafik, linje 458, hos KLT från Kläckeberga gård via delar av Runehällsvägen till Djurängen, busshållsplats Hagmarksvägen. KLT ansvarar för linjens sträckning. Denna buss har alltid gått till Djurängen då barn i vårt upptagningsområde som bor på ett visst avstånd från skolan kan beviljas skolskjuts.

Denna buss, Linje 458, kan alla barn på skolan åka med på morgonen, men de som inte beviljats skolskjuts bekostar kort själva. Dessa kort köper man av KLT.

För att underlätta hemfärd för barn med beviljad skolskjuts kör en av skolans egna bussar Linje 458 på eftermiddagen. Då skolan själva bekostar denna buss har vi valt att låta även barn som inte är beviljade skolskjuts åka med. På eftermiddagen behöver man alltså inte betala för att åka med.

Den buss som kör Linje 458 på hemvägen är den som står först av de två som går kl. 14.20 från Tullbron. Som en service till de barn som bor i Vimpeltorpet har vi valt en lite annorlunda sträckning på hemresan:

Bussen släpper barn vid Djurängen, busshållsplats Hagmarksvägen, och kör sedan Norra vägen hela vägen ut till Krafslösavägen. Där svänger bussen vänster in på Krafslösavägen. OM de barn som är beviljade busskort och som bor längre ut längs Krafslösavägen finns med på bussen så går den först vidare ut till Kläckeberga gård där den vänder. På tillbakavägen kör den sedan in på Runehällsvägen söderut.

Bussen stannar vid de hållplatser som finns om man plingar eller enligt överenskommelse med chauffören.

Om ditt barn slutar skolan 13.40 går alltså inte bussen 13:50 vidare efter Djurängskolan, busshållsplats Hagmarksvägen, och inte heller de sena bussarna.

Om ditt barn slutar skolan 13:40 (gäller f-2) kan de åka 14:20 bussen hem (till Djurängen eller längre) om de har fritidsplats. Det innebär att de efter skolan går och äter mellanmål med fritids och sedan följs de ner till bussen. För detta krävs att personalen meddelas detta. Barn får inte skickas som muntliga budbärare.

Elever som startar sin skoldag på Funkaboskolan kan plinga längs Norra vägen och hoppa av för att hämta sina cyklar. Elever som avslutar sin dag på Funkabo kan, om tiden stämmer, ta sig till Djurängsskolan, busshållsplats Hagmarksvägen, och hoppa på bussen som går vidare mot Kläckeberga gård.

Om Djurängsskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Djurängsskolan

Resultat och metoder på Djurängsskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Djurängsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa och trygghetsgrupp, beroende på behov på Djurängsskolan

Elev och vårdnadshavare på Djurängsskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Djurängsskolan

Elevhälsa på Djurängsskolan

Elevhälsans uppdrag på Djurängsskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot mål...

$widget.img.alt

Prov och läxor på Djurängsskolan

Information om fokustid och nationella prov på Djurängsskolan

$widget.img.alt

Värdegrund på Djurängsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang