Funkaboskolan

Funkaboskolans skolgård

Funkaboskolan är en skola som har närhet till både naturen och stadens centrum. Här går elever från förskoleklass till årskurs nio.
Skolans ledord är ”Skolan där trygghet och kunskap ger dig framtidstro”.

Välkommen till Funkaboskolan

Här finner ni information om Funkaboskolan och dess närområde

Elev och vårdnadshavare på Funkaboskolan

Information till elev och vårdnadshavare på Funkaboskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Funkaboskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Sjukanmälan elever i grundskola

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning vårdnadshavare

Kontakta Funkaboskolan

Kontaktuppgifter till Funkaboskolan

Nyheter

Evenemang

false

Kunde inte hitta några evenemang.