Funkaboskolan

Välkommen till Funkaboskolan

Funkaboskolan är en skola som har närhet till både naturen och stadens centrum. Vi är en skola för elever från förskoleklass till årskurs nio. Skolans ledord är ”Skolan där trygghet och kunskap ger dig framtidstro”.

Skolans personal är blandad, både vad gäller ålder och kön. Här finns pedagoger med lång erfarenhet och nyutbildade.

Vi tycker att olikheter och mångfald är en styrka och en tillgång, då detta gör oss till ett Sverige i miniatyr. Vi vill genom tydlighet och lyhördhet ta vara på elevernas intressen och tillföra nya utmaningar för att öka lusten att lära. Vi arbetar för att alla ska bemötas med tolerans och acceptans och för att alla ska ges förutsättningar att utvecklas till den bästa versionen av sig själv.

Kontakta Funkaboskolan

Viktigt att veta

Om Funkaboskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Funkaboskolan

Resultat och metoder på Funkaboskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Funkaboskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Funkabo...

Elev och vårdnadshavare på Funkaboskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare

Elevhälsa på Funkaboskolan

Elevhälsans uppdrag på Funkaboskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot måle...

$widget.img.alt

Vision och mål

Information om Funkabosskolans vision och mål

$widget.img.alt

Fritidshem Funkaboskolan

Fritidshem Funkaboskolan

$widget.img.alt

Nyheter

Evenemang