Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Funkaboskolan

Distansundervisning årskurs 7-9 på Funkaboskolan

Mer information finns härpdf

Funkaboskolan är en skola som har närhet till både naturen och stadens centrum. Här går elever från förskoleklass till årskurs nio.
Skolans ledord är ”Skolan där trygghet och kunskap ger dig framtidstro”.

Elev och vårdnadshavare på Funkaboskolan

Information till elev och vårdnadshavare på Funkaboskolan

Stöd, hälsa och trygghet på Funkaboskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp

Sjukanmälan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

$widget.img.alt

Kontakta Funkaboskolan

Kontaktuppgifter till Funkaboskolan

$widget.img.alt

Nyheter

Kunde inte hitta några nyheter.

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.