Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Vision och mål på Södermöreskolan

Glädje, trygghet och utveckling

För oss är det viktigt att alla i vår verksamhet respekterar olikheter och vågar stå upp för alla människors lika värde. Det är vår övertygelse att det leder till livslång kunskap och stärker våra elever i deras omvärldsuppfattning.

Lärarna strävar efter att sätta in undervisningen i större sammanhang och anknyta till aktuella frågor. Detta i syfte att göra inlärningen meningsfull och mer lustfylld för eleverna. För att kunna göra detta är goda ämneskunskaper en nödvändig bas. Vi arbetar inkluderande och utvecklar lärsituationerna så att elevernas olika lärstilar tas till vara.

På skolan arbetar vi efter de tre ledorden glädje, trygghet och utveckling.

Glädje

 • Vi hjälper varandra att göra så att vi går till jobbet/skolan med glädje
 • Vi är engagerade och närvarande
 • Vi gläds åt varandras framgångar
 • Vi gläds åt våra elevers framgångar
 • Vi uppmuntrar våra elever att glädjas åt varandras framsteg
 • Vi samarbetar och lär våra elever vikten av att samarbeta
 • Vi inspirerar, berör och utmanar våra elever
 • Vi varierar undervisning och arbetssätt
 • Vi uppmuntrar till nyfikenhet
 • Vi lär våra elever att både lyckas och misslyckas
 • Vi diskuterar ”GRIT” och motivation med våra elever

Trygghet

 • Respekt och allas lika värde är ledord på skolan
 • Vi bygger vårt vuxenledarskap på goda relationer, tydlighet och på att skapa ömsesidig respekt
 • Vi skapar ämnestrygghet med hjälp av tydliga metoder, processer och studieteknik
 • Vi arbetar kontinuerligt med att skapa trygghet och god arbetsmiljö i våra klasser
 • Vi ser till att skolans trivselpolicy/ordningsregler följs
 • Vi tar alltid omedelbart tag i alla former av dåligt uppträdande och/eller kränkande
  behandling
 • Vi jobbar medvetet med gruppdynamik och lär våra elever att fungera i olika
  sammanhang

Utveckling

 • Vi har tydliga och höga förväntningar på våra elever och på varandra
 • Vi ger våra elever och varandra kontinuerlig feedback
 • Vi vågar själva pröva nytt för att utveckla vår verksamhet
 • Vi uppmuntrar våra elever och oss själva att våga pröva nytt
 • Vi jobbar språkutvecklande i alla ämnen
 • Vi varierar undervisning och arbetssätt och hjälper varandra att utvecklas
 • Vi kopplar skolan till omvärlden
 • Vi jobbar för att ge våra elever helheter och sammanhang

Fler sidor inom välkommen till södermöreskolan

Kontakta Södermöreskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Södermöreskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Södermöreskolans förväntningar

Det här förväntar vi oss av dig som elev och vårdnadshavare

Välkommen till Södermöreskolan

Här beskriver vi vår verksamhet och organisation

Värdegrund på Södermöreskolan

Vi arbetar för att förbygga och motverka all form av kränkande behandling

Publicerad: 27 april 2021