Värdegrund på Södermöreskolan

Alla elever ska känna sig rättvist behandlade. Södermöreskolan tar tydligt avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Fler sidor inom välkommen till södermöreskolan

Kontakta Södermöreskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Södermöreskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Södermöreskolans förväntningar

Det här förväntar vi oss av dig som elev och vårdnadshavare

Vision och mål på Södermöreskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten

Välkommen till Södermöreskolan

Här beskriver vi vår verksamhet och organisation

Senast uppdaterad: 7 mars 2023
Publicerad: 27 april 2021